"Kiedy ulepszysz teraźniejszość,

wszystko co po niej nastąpi

również stanie się lepsze. "


Paulo Coelhośroda, 20 lipca 2011

Zapisalam w czerwonym notesie....

Wyrzymam, jesli mi powiesz,
Co zrobiłem, a czego nie.
Wyrzymam też twoją interpretację,
Ale wiedz, że to sprawy są dwie.

Jesli chcesz zagmatwać cokolwiek,
Podam ci dobry sposob:
Poplacz to, co naprawdę robię,
Z reakcja własną lub innych osob.

Mow mi o swoim rozczarowaniu
Widokiem niedokończonej roboty,
Lecz jesli powiesz "ty niesumienny draniu!",
Do pracy nie nabiorę ochoty.

I mow mi, jak cię to boli,
Gdy odtrącam umizgi twe wiosną,
Lecz jesli powiesz, żem jest oziębły,
Twoje szanse przez to nie wzrosną.

Tak, wytrzymam, jesli mi powiesz,
Co zrobilem, a czego nie.
Wytrzymam też twoją interpretację,
Lecz wiedz, proszę, że to sprawy są dwie.

Marshall B. Rosenberg "Porozumienie bez przemocy"


SPOSTRZEGA]! Mało jest zadań równie ważnych i swiętych jak spostrzeganie.
Frederick Buechner


Brak komentarzy: